pre Aquo-standaard

Pre Aquo betekent dat een voorlopige eisen stellende afspraak met bepalingen die nog onvolledig zijn en onder voorbehoud zijn opgenomen. De waterbeheerder heeft niet de wettelijke verplichting deze afspraak te volgen, maar dient er wel rekening mee te houden dat deze uiteindelijk wordt opgenomen in de Aquo-standaard. Het is de bedoeling om de afspraak uiteindelijk in de Aquo-standaard op te nemen als verdere testen of aanvullingen zijn gedaan en daarover overeenstemming is bereikt. De voorlopige afspraak bevat ingrijpende wijzigingen in de Aquo-standaard.


Waarom pre Aquo?

De pre Aquo fase is in 2015 toegevoegd aan de Aquo-standaard voor wijzigingsvoorstellen die een grote uitbreiding op de Aquo-standaard zijn en die nog niet volledig uit ontwikkeld zijn. In deze fase kunnen de ontwikkelaars het wijzigingsvoorstel nog verbeteren, maar ook kunnen Aquo-gebruikers zich voorbereiden op deze uitbreiding van de standaard. Daarbij hebben zij de mogelijkheid om hun opmerkingen op het wijzigingsvoorstel te delen met de ontwikkelaars. Eventueel kunnen de wijzigingen, die uit de ervaringen van de gebruikers komen, direct in het wijzigingsvoorstel worden verwerkt.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op afspraken die zijn opgenomen in Aquo als pre Aquo-standaard:

 • Verplichting – niet bindend volgens ‘pas toe of leg uit‘;
 • Inhoud – eisen stellend karakter;
 • Betrokken partijen – zo veel mogelijk waterbeheerders;
 • Consensus – (nog) niet noodzakelijk;
 • Beheer – door IHW met IHW budget;
 • Openbare consultatie – (nog) niet verplicht.


pre Aquo afspraken

Alle wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard worden gepubliceerd op de SharePointsite. U kunt op deze site inloggen met een gast-account of uw persoonlijke account. Op de startpagina staat een overzicht met wijzigingsvoorstellen die op dit moment de status pre Aquo hebben. Op de pagina Wijzigingsvoorstellen kunt u eenvoudig alle wijzigingsvoorstellen die de pre Aquo fase hebben doorlopen selecteren door bij het kopje pre Aquo het filter in te stellen op ‘Ja'.

Opmerking: Een drietal wijzigingsverzoeken hebben de pre Aquo fase doorlopen voordat de SharePoint site in gebruik genomen was, deze vindt u op de pagina Archief Wijzigingen door te zoeken op * (vermeld achter het Wijzigingsnummer).

Toelichting op huidige afspraken met status pré Aquo

De volgende modellen zijn als pre Aquo in de standaard opgenomen met de intentie om de producten in de update december 2017 op te nemen in de standaard:

 • IMWA Watersysteem (W-1512-0015) Het uitwisselformaat IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het uitwisselformaat is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH) voor uitwisseling van watersysteemdata voor een centrale voorziening rondom het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang: Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem deels al geïmplementeerd.
 • Wijzigen UM Aquo normen in IMWA normen (W-1606-0006)
  Voorafgaand aan de ontwikkeling van Aquo-kit 3.bio – met een toetsing aan biologische maatlatten – heeft het IHW een informatiemodel voor Normen ontwikkeld. Dit model is grotendeels gebaseerd op het UM Aquo normen. Het aangepaste model is:

  • afgestemd met het datamodel van het Waterkwaliteitsportaal, en daarin ook overgenomen;
  • gebruikt in Aquo-kit 3.bio;
  • gebruikt in de communicatie met het RIVM bij hun doorontwikkeling van hun systeem ‘Risico's van Stoffen' (met milieukwaliteitsnormen);
  • voorbereid op Waterveiligheidsnormen.

Met het opnemen van IMWA Normen in de Aquo-standaard wordt UM Aquo Normen (W-1606-0005) verwijderd.

 • UM Aquo KRW omzetten in IMWA KRW (W-1606-0008)
  Tijdens de ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal (WKP) heeft het IHW een informatiemodel voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) ontwikkeld. Dit model is grotendeels gebaseerd op het UM Aquo KRW. In het aangepaste model zijn de onderwerpen KRW-maatregelen (voortgang) en het (KRW)monitoringprogramma uitgewerkt. Het aangepaste model is afgestemd met het datamodel van het WKP en daarin ook over genomen.

Met het opnemen van IMWA KRW in de Aquo-standaard wordt UM Aquo KRW (W-1606-0007) verwijderd.

 • Uitwisselen van informatie voor het toetsen van keringen (W-1610-0008 en W-1610-0009)
  Voor de uitwisseling van gegevens voor veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen zijn twee nieuwe shape formaten opgenomen als pre Aquo in de standaard:
  – Shape dijktrajecten;
  – Shape keringreferentielijnen en kunstwerkpunten.

De dijktrajecten zijn gebaseerd op:

 • Gegevens van de primaire waterkeringen (gerepresenteerd door de referentielijn), zoals beheerd en aangeleverd door de keringbeheerder (waterschappen en Rijkswaterstaat);
 • Gegevens van de veiligheidsnormen (begin-/eindpunten van de dijktrajecten en bijbehorende normen), zoals beheerd door DGRW en vastgesteld in de Waterwet.

De dijktrajecten bevatten de nieuwe veiligheidsnormeringen voor de primaire waterkeringen, zoals deze per 1 januari 2017 zullen worden vastgesteld in de Waterwet. De Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) 2017 vormen de basis voor de uitvoering van de Wettelijke Beoordeling, die vanaf 1 januari 2017 gaat plaatsvinden. Het Informatiehuis Water (IHW) beheert, in opdracht van DGRW, de NBPW-bestanden.

Terug naar de paginatop