Aquo-objecten

Een Aquo-object is te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe Aquo-modellen of specifieke modellen voor eigen informatiesystemen. Een (Aquo) object is de ‘representatie van een object uit de werkelijkheid als informatiekundige eenheid' die gebruikt kan worden bij het opstellen van informatiemodellen. In feite zijn de Aquo-objecten de bouwstenen of ingrediënten waarmee een uitwissel- of datamodel vorm gegeven kan worden. Bij het maken van een model moet dan nog wel gekozen worden welke eigenschappen van zo'n object relevant zijn. Ook moet de gebruiker zelf relaties toevoegen tussen de objecten. Voor de Aquo-uitwisselmodellen is dit al gedaan.

Een Aquo-object heeft een naam die gerelateerd is aan een term in Aquo-lex. Via die naam is het object gedefinieerd.  Elk Aquo-object is opgebouwd uit objecteigenschappen en aan elke objecteigenschap kan een Aquo-domeintabel gekoppeld zijn. Naast de naam zijn het deze objecteigenschappen die een object beschrijven. Een object kan in principe oneindig veel eigenschappen hebben, omdat een object binnen het ene werkveld andere eigenschappen nodig heeft dan binnen het andere werkveld (bijvoorbeeld: voor de hydrologie is het niet interessant wat de ouderdom is van een object kunstwerk, voor beheer en onderhoud wel).

Wanneer een Aquo-object is opgenomen in een Aquo-model, worden alleen de voor dat model relevante eigenschappen overgenomen. Alle Aquo-objecten zijn te raadplegen in de Aquo LOC (Aquo Lex en Objecten Catalogus).  Het merendeel van  de Aquo-objecten is afkomstig uit het Logisch Model Aquo (van oorsprong gericht op de opslag van gegevens) en is in tegenstelling tot de LMA-diagrammen nog steeds een onderdeel van de Aquo-standaard. Een subset van de objecten komt terug in de huidige Aquo-modellen die gericht zijn op de gegevensuitwisseling.

Nota bene: Op dit moment is de standaard nog niet zover ‘opgeschoond' dat de objecten conform bovenstaand principe te benaderen zijn. Alle objecten uit de verschillende Aquo-modellen en de oude LMA-diagrammen hebben nog een eigen voorkomen. Op termijn zullen de objecten met een gelijke Aquo-lex definitie worden samengevoegd tot één object.