UM Aquo Normen

Het Uitwisselmodel Aquo Normen (UM Aquo Normen) is hét model voor de uitwisseling van Norm informatie voor oppervlakte- en grondwaterkwaliteitsnormen in Nederland. De eerste versie is gepubliceerd in 2008.

Om de toestand van een object, zoals een waterlichaam of waterkering, te kunnen beoordelen is naast de waarneming ook een norm nodig waarmee de waarneming wordt vergeleken. Waarnemingen worden in de Aquo-standaard uitgewisseld middels het UM Aquo Metingen. Het uitwisselmodel UM Aquo Normen behandelt de uitwisseling van de norm die aan een bepaald object wordt toegekend. De combinatie tussen meetwaarde en norm voor hetzelfde object leidt tot de beoordeling die voor waterkwaliteit bijvoorbeeld weer met UM Aquo KRW kan worden uitgewisseld. UM Aquo Normen wordt op dit moment toegepast in de Aquo-kit en in het Waterkwaliteitsportaal.

Toekomst UM Aquo Normen

Momenteel wordt druk gewerkt aan een nieuwe versie van IMWA en UM Aquo waarin de resultaten vanuit waterveiligheid en -kwantiteit (modellen) worden verwerkt. Omdat ook deze trajecten zich met normen bezig houden kan dit leiden tot wijzigingsvoorstellen.

 

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang.