UM Aquo Metingen

Het Uitwisselmodel Aquo Metingen (UM Aquo Metingen) was tot voor kort hét Nederlandse informatiemodel voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. De eerste versie van UM Aquo Metingen stamt uit 2005.

UM Aquo Metingen wordt nu nog breed toegepast in de watersector. Vanwege de rapportageverplichting van kwaliteitsgegevens kent  UM Aquo Metingen een gedetailleerde geschiedenis op het gebied van waterkwaliteit. De meest actuele toepassing van UM Aquo Metingen op het gebied van waterkwaliteit is die in de Aquo-kit toetsingsmodule en bij de uitwisseling van zwemwatergegevens naar het Zwemwaterregister. Verder werkt Aquon aan het uitwisselen van haar rapporten in UM Aquo Metingen structuur. Voor de uitwisseling van meetgegevens naar het Waterkwaliteitsportaal, de opvolger van het KRW-portaal, wordt eveneens gebruik gemaakt van UM Aquo Metingen.

UM Aquo Metingen wordt uitgefaseerd

Het IHW beheert het model UM Aquo Metingen nog tot en met 31 december 2017.  Daarna zullen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd op dit model. Dit houdt onder andere in dat er geen xsd bestanden van de domeintabellen meer beheerd zullen worden. De opvolger van UM Aquo Metingen is IM Metingen. Dit model is vanaf 1 januari 2016 opgenomen in de Aquo-standaard.

 

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang.