UM Aquo Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het Uitwisselmodel Aquo Kaderrichtlijn Water (UM Aquo KRW) is de standaard waarmee toestandsgegevens, belastingen en maatregelen van KRW waterlichamen kunnen worden uitgewisseld. De eerste versie van UM Aquo KRW is gepubliceerd in 2006.

UM Aquo KRW sluit aan bij de KRW-formaten, zoals destijds door Rijkswaterstaat in samenspraak met de waterbeheerders zijn afgesproken. In dit informatiemodel is vastgelegd hoe waterlichamen, monitoringsprogramma's, oordelen, maatregelen en belastingen zich tot elkaar verhouden.

Toekomst UM Aquo KRW

Op dit moment wordt UM Aquo KRW alleen toegepast voor de levering van gegevens vanuit het KRW-portaal naar het KRW Volg- en Stuursysteem (VSS). Het huidige UM Aquo KRW (en het KRW-portaal) sluiten echter niet volledig aan bij de Europese uitwisseling van gegevens. In het kader van het Waterkwailteitsportaal wordt gewerkt aan een nieuwe versie van UM Aquo KRW. Uitwisseling van gegevens van en naar het Waterkwaliteitsportaal zal via UM Aquo KRW lopen.

 

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang.