IMWA Waterveiligheid

Het Informatiemodel Water Waterveiligheid (IMWA Waterveiligheid) is het model voor onder andere het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen. Per 1 januari 2016 is IMWA Waterveiligheid opgenomen in de Aquo-standaard, het is daarmee een nieuw model.

De ontwikkeling van het IMWA Waterveiligheid is een belangrijke opmaat voor de standaardisatie van de informatievoorziening voor waterkeringen. Het informatiemodel omvat een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. Met IMWA Waterveiligheid is het mogelijk om de gegevensuitwisseling van keringeninformatie, gebaseerd op gestandaardiseerde en uniforme gegevens, te faciliteren.

In het uitwisselingsproces rond Normeringen, Toetsen, Versterken en Instandhouden zal de komende jaren (met name richting 2017) veel worden ontwikkeld, zo is de verwachting. Het spreken van dezelfde taal, uitgaan van dezelfde definities is essentieel. Juist nu is het belangrijk ervoor te zorgen de benodigde aanpassingen aan het IMWA vast te leggen en te beheren, zodat deze daarmee het uitgangspunt vormen voor de gegevensuitwisseling en de ondersteunende systemen daaromheen.

Gaat u aan de slag met IMWA Waterveiligheid? Dan zijn onderstaande documenten interessant voor u: