IMWA Watersysteem

Het model IMWA Watersysteem is ontwikkeld om standaard uitwisseling van geografische gegevens over het oppervlaktewatersysteem te faciliteren. Het model is gemaakt op verzoek van Het Waterschapshuis (HWH) voor uitwisseling van watersysteemdata voor een centrale voorziening rondom het ontsluiten van geo-datasets van nationaal belang: Centrale Distributielaag (CDL). In de CDL is IMWA Watersysteem geïmplementeerd.

De volgende IMWA Watersysteem producten zijn beschikbaar:

  • Het rapport IMWA Waterysteem beschijft het model IMWA Watersysteem.
  • Het IMWA Watersysteem model is gemodelleerd in Enterprise Architect Project (EAP). Een EAP-versie van het IMWA Watersysteem model komt binnenkort beschikbaar.
  • Het IMWA Watersysteem XML-uitwisselformaat (XSD) definieert de opbouw van IMWA Watersysteem XML-uitwisselbestanden.
  • Ter illustratie is een IMWA Watersysteem XML voorbeeld uitwisselbestand beschikbaar.
  • Met behulp van de Mapping IMWA Watersysteem-Inspire kunt u een vertaalslag maken van IMWA Watersysteem- naar Inspire- attributen en vice versa.