IM Metingen

Het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. Per 1 januari 2016 is het model voor het uitwisselen van meetgegevens opgenomen in de Aquo-standaard.

IM Metingen is een informatiemodel dat IHW en SIKB gezamenlijk hebben ontwikkeld en nu gezamenlijk beheren. Het model is geschikt voor het uitwissel van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector.

De komst van IM Metingen luidt het einde van het model UM Aquo Metingen in; dit model zal na 31 december 2017 niet meer beheerd worden. Vanaf 1 januari 2018 ondersteunt het Informatiehuis Water dus alleen nog IM Metingen.


Relevante documenten

Gaat u aan de slag met IM Metingen? Dan zijn onderstaande documenten interessant voor u:

De XSD- en EA-documenten verstrekt het IHW niet aan derden. Wanneer u deze documenten wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met helpdeskSIKB@roxit.nl.

Gezamenlijk beheer IM Metingen

IHW en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • IHW en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB het beheer op het IM Metingen uitvoert en IHW het beheer op de domeintabellen die gebruikt worden in IM Metingen uitvoert.


Ontwikkeling

In 2011 is besloten om de SIKB-standaard (voor bodem) en Aquo-standaard op het gebied van meetgegevens te harmoniseren en een gezamenlijk model te ontwikkelen dat aansluit op de internationale ISO norm Observations and Measurements (ISO 19156:2011). Om hiermee  het internationaal uitwisselen van gegevens stukken eenvoudiger te maken. Dit resulteerde in de gezamenlijke standaard IM Metingen, welke halverwege 2013 is opgeleverd en inmiddels in de bodemsector geïmplementeerd is.
De volgende stap was om IM Metingen ook in de watersector te implementeren. Daarvoor was het nodig dat het model gewijzigd en uitgebreid werd. In eerste instantie was het met IM Metingen nog niet mogelijk om biologische gegevens uit te wisselen, hiervoor was IMWA Metingen nodig. Met ingang van 1 januari 2017 zijn alle objecten uit IMWA Metingen opgenomen in IM Metingen en is dit wel mogelijk. Daardoor is er nu nog maar één informatiemodel voor het uitwisselen van meetgegevens opgenomen in de Aquo-standaard: IM Metingen, wel zo duidelijk.