Aquo-modellen

Een Aquo-model is een informatiemodel en wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke gegevens in een database aanwezig moeten zijn om datauitwisseling volgens de standaard mogelijk te maken. Daarnaast wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van import en export bestanden of interfaces. Als elke database in zijn gegevensmodel rekening houdt met de Aquo-modellen, dan kunnen gegevens uit de ene database eenvoudig conform Aquo worden uitgewisseld met een andere database. Onderstaande Aquo-modellen kunt u interactief raadplegen.

Naam Toepassing Uitwisselformaat
IMWA Uitwisseling van geografische objecten XML / GML
IM Metingen Uitwisseling van meetgegevens en bijbehorende procesgegevens XML / GML | csv
IMWA Waterveiligheid Uitwisseling van gegevens voor o.a. het toetsen (WTI) en versterken (HWBP) van waterkeringen shp | csv
UM Aquo KRW Uitwisseling van Kaderrichtlijn Water informatie XML / GML
UM Aquo Metingen Uitwisseling van meetgegevens en bijbehorende procesgegevens* XML / GML | csv
UM Aquo Normen Normen voor bijvoorbeeld waterkwaliteit en waterkeringen XML / GML
UM Aquo Waterwet Vergunningaanvragen in het kader van de waterwet XML / GML | StUF

*Let op: In de Aquo-update 2017-12 is voorgesteld om de UM Aquo modellen te verwijderen; vanaf 1-1-2018  dient u het IM Metingen model en de IMWA modellen te gebruiken.
UM Aquo Metingen is vervangen door IM Metingen en wordt voor gebruik tot 31-12-2017 ondersteund. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 de xsd bestanden van de domeintabellen niet meer beheerd zullen worden. Het voorstel is dat de andere UM Aquo modellen, m.u.v. UM Aquo Waterwet – dit model komt te vervallen per 31-12-2017-, worden vervangen de IMWA modellen.

Pre Aquo

Vanaf 1 januari 2017 zijn onderstaande modellen opgenomen als pre Aquo.
IMWA Watersysteem (W-1512-0015)
IMWA Normen (W-1606-0006)*
IMWA KRW (W-1606-0008)*

*Indien IMWA Normen en IMWA KRW worden opgenomen, zullen UM Aquo Normen en UM Aquo KRW worden verwijderd uit de Aquo-standaard. Het gebruik van deze modellen zal dan nog tot 31-12-2018 worden ondersteund.

Uitwisselformaat

Het technische formaat voor de uitwisseling is een Geography Markup Language (GML) bericht. Daarnaast is er voor de uitwisseling van meetgegevens een CSV-formaat. Dit ondersteunt niet de volledige rijkdom van de GML, maar geeft voldoende ruimte voor het grootste deel van de uitwisseling van meetgegevens.
Voor de uitwisseling van aanvragen over de Waterwet is er een landelijke standaard, StUF LVO, waarmee alle vergunningaanvragen worden uitgewisseld. Dit formaat wordt niet door IHW beheerd, maar door InfoMil.

Verder wordt het gebruik van UM Aquo Normen en UM Aquo KRW nog tot 31 december 2018 ondersteund.

Op de pagina Aquo-uitwisselformaten vindt u nadere uitleg over de uitwisselformaten.

De UM Aquo modellen worden uitgefaseerd, zie de wijzigingsvoorstellen W-1606-0005, W-1606-0007, W-1702-0022 en W-1702-0023 voor de voortgang. 

Relatie informatiemodellen met andere Aquo-onderdelen

  • Termen uit Aquo-lex die als naam worden gebruikt voor een object voorkomend in het informatiemodel met de bijbehorende definities uit Aquo-lex. Bijvoorbeeld de termen ‘meting' en ‘water', die in het informatiemodel gebruikt worden voor de namen van de objecten Meting en Water.
  • Aquo-objecten waaraan in het informatiemodel specifieke relaties en verplichtingen rondom het voorkomen van het object of zijn objecteigenschappen zijn toegekend. Een Aquo-object buiten het model heeft bijvoorbeeld geen relaties met andere objecten. In het informatiemodel zijn deze relaties wel vastgelegd.
  • Aquo-domeintabellen die gekoppeld zijn aan specifieke objecteigenschappen van objecten, zoals de domeintabel Waterbeheerder.