Opschonen Aquo-lex

Wij gaan de Aquo-lex opschonen, want er zitten een heleboel termen in waarvan wij ons afvragen of ze er (nog) wel in thuis horen. Voor nu is onze aandacht vooral opgericht op het, waar mogelijk, verwijderen van de dubbelingen en het beslissen welke termen moeten blijven. Hiervoor ontvangen wij graag uw input. Met deze actie hopen we weer een stap te zetten richting meer samenhang tussen de verschillende Aquo-onderdelen.

Zo kunt u input leveren:

 • Download het wijzigingsvoorstel W-1905-0006. Dat wijzigingsvoorstel staat op de Aquo sharepoint.
  Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens hiervoor zijn:
  Inlognaamaquogast@gmail.com
  Wachtwoord: gastaquo2018
 • Ga naar het tabblad RfC-Aquo-lex-dubbelingen.
 • Selecteer de termen die voor uw vakgebied van belang zijn door een filter te plaatsen op de kolom “categorieën”. (A.u.b, niet knippen/plakken of anders sorteren).
 • Plaats uw opmerkingen in een door uzelf toe te voegen kolom (u ziet aan de kolom “Opmerkingen 9-5-19 Afvalwater” dat de expertgroep Afvalwaterketen al gereageerd heeft).
 • Stuur het Excelbestand met uw opmerkingen s.v.p. vóór 1 september naar servicedesk@ihw.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!