Open standaarden worden verplicht bij wet

De Aquo-standaard is al een aantal jaren opgenomen als open standaard op de ‘pas toe of leg uit lijst’ van het Forum Standaardisatie. Tot nu toe is dit redelijk vrijblijvend. In de Tweede Kamer is nu echter een motie aangenomen, die het gebruik van open standaarden verplicht gaat stellen voor de (semi)overheid. Nu het gebruik van open standaarden bij wet verplicht wordt, kan de Tweede Kamer er dwingend op toezien dat dit binnen de overheid daadwerkelijk wordt toegepast. De aangenomen motie verplicht het kabinet verder zich in te spannen om veel meer te doen aan de kennisverspreiding en voorlichting over open standaarden. Een goede ontwikkeling vinden wij.

Bron: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/5854789/250449/open-standaarden-worden-bij-wet-verplicht.html