Nieuw gastaccount Aquo-sharepoint site

Zoals wellicht bekend kunt de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard raadplegen op onze Aquo-sharepoint site. Hier kunt u geheel eenvoudig het wijzigingsproces volgen. Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens hiervoor zijn op 1 februari 2018 gewijzigd. Klik hier voor de nieuwe inloggegevens. Ondervindt u problemen met inloggen of heeft u vragen over de Aquo-sharepoint site, neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.