Nieuw: de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem!

Op dinsdag 3 oktober 2017 is de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem voor het eerst bijeen geweest en hiermee een feit. Met zes deskundigen vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard voor het werkveld Waterveiligheid / -systeem besproken en van advies voorzien.

Het was een prettige en vruchtbare bijeenkomst, waarin de leden blijk gaven van deskundigheid op het snijvlak van waterveiligheid/-systeem en gegevensbeheer/geo-informatie. Dat leverde goede adviezen op, waaronder het advies om Aquo-uitwisselformaten op het gebied van waterveiligheid meer generiek te maken.

Waarom zijn er eigenlijk ook al weer expertgroepen?
Voor het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard is in 2015 een aantal expertgroepen opgericht. Een expertgroep heeft als doel om inhoudelijk consensus te bereiken over een wijziging. De expertgroep adviseert het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) over het al dan niet doorvoeren van een wijziging. In de expertgroep zitten inhoudelijk deskundigen/experts vanuit overheden zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat, maar ook laboratoria enzovoort, die belang hebben bij het thema/proces dat in de expertgroep centraal staat. Lees meer op de pagina Expertgroepen.