Meta Informatie Model (MIM) gaat ons helpen

We gaan de Aquo-informatiemodellen laten aansluiten bij de informatiemodellen van andere semantische standaarden. Dat is best lastig, omdat er van standaardisering van standaarden nog nauwelijks sprake is. Om alle informatiemodellen in Nederland beter op elkaar te laten aansluiten hebben VNG Realisatie, Kadaster en Geonovum een metamodel ontwikkeld voor informatiemodellering. Het Meta Informatie Model (MIM) definieert de elementen met bijbehorende betekenis en afspraken over toepassing, waarmee een informatiemodel gemaakt kan worden. Het is in feite de modelleertaal waarin een informatiemodel wordt uitgedrukt. Toepassing van het MIM leidt tot eenduidige interpretatie van de informatiemodellen en bevordert de uitwisselbaarheid van deze modellen zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het MIM zit in het proces om op de lijst van aanbevolen standaarden van het Forum Standaardisatie te komen. We beginnen met het Informatiemodel Water (IMWA). Voor het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) voeren we gesprekken met het SIKB om ook dit model te laten aansluiten op MIM. Via onze nieuwsbrieven informeren wij u over de voortgang hiervan.