Introductie op de Aquo-standaard, 20 april 2020

Heeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water? Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector! Aquo staat op de lijst met “pas toe of leg uit’-standaarden van het Forum voor Standaardisatie en is daarmee vanuit het ministerie verplicht gesteld.

Wellicht kunt u uw weg binnen Aquo goed vinden, maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan meer uitleg. Voor die laatste categorie mensen organiseren we op 20 april 2020, van 10.00 tot 15.00 uur, een introductie op de Aquo-standaard. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort en is inclusief een lunch.

Tijdens de introductie gaan we in op de vraag wat Aquo is, hoe u het kunt gebruiken en waarom het er is. We geven in detail uitleg over de volgende onderwerpen:

  • hoe is de Aquo-standaard opgebouwd en waar staat deze voor;
  • hoe kunt u zien welke informatie moet worden uitgewisseld volgens Aquo (lezen van schematisatie);
  • waarom de relaties in schematisaties zijn vastgelegd;
  • waar u de definities van termen kunt vinden;
  • waar de domeintabellen staan en waarom die er zijn;
  • wat de spelregels zijn voor het indienen van een wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard;
  • en hoe de wijzigingsprocedure verloopt.

Daarnaast is er tijdens de lunch gelegenheid om uw ervaringen met anderen te delen en te netwerken.

De introductie is bestemd voor waterbeheerders die inhoudelijk betrokken zijn. Dus niet specifiek voor de mensen die bij de ICT-kant van de uitwisseling betrokken zijn. Het doel is dat de standaard leeft voor u en u de verbindende kracht van Aquo in de watersector begrijpt.

Wilt u deelnemen aan deze introductie op Aquo? Meld u dan voor 6 april 2020 aan via servicedesk@ihw.nl.