FAQ IM Metingen Uitwisseling Biologie – Macrofyten

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Uitwisseling Biologie –  Macrofyten. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Waarom staan de vegetatielagen niet in de TWN-lijst Macrofyten?

De TWN-lijsten bevatten organismen op verschillenden taxonomische niveaus. Een groep organismen die niet taxonomisch kan worden ingedeeld, is opgenomen in de groep Object van de Aquo-domeintabel Parameter. Dergelijke groepen, dus ook de vegetatielagen, zijn gedefinieerd in Aquo-loc. Aquo kent alleen taxongroepen die een doel dienen. Een doel is bijvoorbeeld het gebruik in een ecologische beoordeling. Deze taxongroepen zijn opgenomen in Aquo-parameterlijst Aquatische Ecologie.

Terug naar de paginatop

 Welke kenmerken moet ik vast leggen bij een inventarisatie?

Een inventarisatie van planten heeft conform Aquo de volgende kenmerken:
De grootheid is Bedekking. Dit is een synoniem van Bedekkingsgraad.
De parameter is de betreffende soort (biotaxon) of vegetatielaag.
De eenheid en hoedanigheid zijn afhankelijk van de gekozen methode. Bij voorkeur wordt de Bedekking uitgedrukt in een percentage van het proefvlak. Er kan ook gekozen worden voor een uitdrukking op de schaal van Tansley of Braun-Blanquet (Hoedanigheid), met de eenheid ‘dimensieloos’. Een bedekking uitgedrukt als percentage biedt veel meer mogelijkheden in de verwerking en interpretatie van de gegevens. Als het aantal vierkante meters wordt vastgelegd, dan is de grootheid Oppervlakte, en geen Bedekking!
Het compartiment waarin de inventarisatie is uitgevoerd heeft alles te maken met de geïnventariseerde biotaxon of vegetatielaag.

Terug naar de paginatop

Hoe leg ik voor de KRW-beoordeling van meren de maximum diepte van de submerse begroeiing vast?

Met de volgende kenmerken:
Grootheid: ‘Waterdiepte’.
Parameter is leeg.
Eenheid: ‘meter’ (m), of andere eenheid met dezelfde eenheiddimensie, bijvoorbeeld decimeter.
Hoedanigheid: ‘t.o.v. grens wel/geen begroeiing waterplanten’.
Compartiment: ‘Oppervlaktewater’.

Terug naar de paginatop

Hoe leg ik voor de KRW-beoordeling van KRW-watertype M20 de breedte van de oevervegetatie vast?

Voor dit watertype moeten zowel de breedte van de oevervegetatie als het percentage van de totale oeverlengte waar die oeverbegroeiing daadwerkelijk voorkomt worden vastgelegd. Dit kan worden vastgelegd met respectievelijk de volgende kenmerken:
Grootheid: ‘Breedte’ / ‘Lengtefractie’.
Parameter (object): ‘Oeverplanten’.
Eenheid: ‘meter’ (m) / procent’ (%).
Hoedanigheid: ‘Niet van toepassing.’
Compartiment: ‘Oever’.

Terug naar de paginatop