FAQ IM Metingen Uitwisseling Biologie – Macrofauna

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Uitwisseling Biologie –  Macrofauna. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan contact op met onze servicedesk.


Hoe wordt het onderscheid tussen profundale en litorale monsters gemaakt?

Met het compartiment. Profundaal en litoraal zijn in de Aquo-standaard compartimenten uit de groep Biotoop. Dit onderscheid wordt ook aangegeven met de termen diep en ondiep.
Maar mogelijk zijn bij het opzetten van een monitoringprogramma al profundale en litorale meetlocaties gedefinieerd, en daarbij vastgelegd als twee meetnetten. In dat geval zou bij macrozoöbenthos ook altijd het compartiment Bodem/Sediment kunnen worden gebruikt.

Terug naar de paginatop

Kan ik ook de grootte van de bodemhapper vastleggen?

De Aquo-standaard kent geen attributen om alle eigenschappen van een bemonsteringsapparaat vast te leggen. Wel kan als meetwaarde de parameter ‘Bemonsteringsoppervlak’, uit de parametergroep monstervariabelen, worden vastgelegd.

Terug naar de paginatop