FAQ IMWA

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Uitwisseling IMWA. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens in één van de andere FAQ's op deze pagina. Kunt u daarin uw vraag ook niet vinden, neem dan gerust contact op met onze servicedesk.

 

Hoe wissel ik een hiaatwaarde uit?

In dat geval behoort in het veld Kwaliteitsoordeel.code “99” (hiaatwaarde) te staan.  

Toelichting: 
Conform IM Metingen mogen, in een Meetwaarden CSV-bestand, de velden Numeriekewaarde en Alfanumeriekewaarde niet allebei leeg zijn. Het komt in de praktijk wél voor dat er geen numerieke en ook geen alfanumerieke waarde is ingevuld. In dat geval is de monsternemer wel ter plekke geweest, maar kon met reden geen monster nemen (bijvoorbeeld bij bevroren water of een drooggevallen sloot). In de database komt dit neer op een ‘missing value'. De meeste databases hebben daar een specifiek getal (bv -999) of een code (bv NaN) voor. Zonder “99” in het veld Kwaliteitsoordeel.code is het aan een IM Metingen CSV meetwaarde niet te zien of Numeriekewaarde van bv -999 of een Alfanumeriekewaarde van bv NaN “echte” waarden betreffen of “verzonnen” waarden.  

Terug naar de paginatop


Hoe wissel ik metingen van zouten of zuren uit volgens Aquo?

Zouten zoals bv jodosulfuron-methyl-natrium of zuren zoals bv sotalol-hcl  (of basen) in water of waterbodem moeten als volgt worden uitgewisseld: 

Zouten, zuren en basen moeten na analyse in water uitgewisseld worden als kation of anion. Voor de analyse op het laboratorium kan het zout, het zuur of de base als standaard worden gebruikt maar dit is niet de stof die wordt gerapporteerd en evt. uitgewisseld. In het water komt de stof alleen als kation of anion voor. 

Let wel de uitwisseling moet wél van beide mogelijk worden gemaakt als beide aangevraagd worden (dus uitwisseling als zout/zuur/base en uitwisseling als ion). Wat er gerapporteerd wordt dient in voorschriften te staan (NEN/ISO). Er moet op gelet worden dat wél het juiste CASnummer wordt gebruikt, soms wordt die van het zout weergegeven en de andere keer van het ion. 

Vb: jodosulfuron-methyl-natrium met Casnr: 144550-36-7 en jodosulfuron-methyl met Casnr. 144550-36-7 

NB: Het is vergelijkbaar met de uitwisseling van de organotinnen, hoewel daar van de ionen niet altijd bestaande Casnummers bekend zijn. 

Terug naar de paginatop