FAQ Aquo LOC

Meest gestelde vragen over de Aquo Lex en Objecten Catalogus (Aquo LOC). Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze servicedesk.


Wat is Aquo LOC?

De Aquo LOC (Aquo Lex en Objecten Catalogus) is een tool waarmee de ruim 3000 termen en definities uit Aquo-lex worden ontsloten. Aquo-lex is het woordenboek voor de watersector met eenduidige definities, toelichtingen en bronnen. Lees meer op de pagina Over Aquo LOC.

Terug naar de paginatop

Wat is Aquo LOC webservice?

De Aquo LOC webservice is een systeemonafhankelijke manier om de informatie over een term, zoals deze in de Aquo LOC is opgenomen, op te vragen. Via deze service kunt u als gebruiker de meest recente definitie van een woord opzoeken. Door de service te implementeren wordt altijd de laatste versie opgehaald. Dit voorkomt dat een applicatie achter loopt met de meest actuele versie van de Aquo-standaard. Lees meer op de pagina Aquo LOC webservice Terug naar de paginatop

Zijn er handleidingen beschikbaar?

Jazeker, er is één handleiding voor beide toepassingen deze is te downloaden op de webpagina Over Aquo LOC. Indien u de mogelijkheden van de Aquo LOC echt ten volle wilt gebruiken is de handleiding erg praktisch. Overigens staan op de pagina Downloads alle documenten die te downloaden zijn bij elkaar.

Terug naar de paginatop

Hoe werkt het zoeken?

Met de standaard zoekfunctie kunt u, op dit moment, alleen naar termen zoeken. In het zoekveld kunt u één of meer beginletters invoeren; in de lijst worden dan alleen de termen die met deze letter(s) beginnen getoond. Door op de gewenste term te klikken wordt de informatie getoond. Opmerking: in deze versie van Aquo LOC is zoeken op synoniemen en doorzoeken van de toelichting op de zoekterm nog niet mogelijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan een oplossing hiervoor.

Lees voor meer over zoeken in de handleiding Aquo LOC

Terug naar de paginatop

Waarom staat het veld waarin je de zoekterm kunt intikken niet links bovenaan in het scherm?

Het Zoeken blok – inclusief geavanceerd zoeken – is middenin aan de linker zijde van de pagina, met daarboven het veld voor de woordenwolk – het Cloud blok- en daaronder het lijstje met gevonden termen gepositioneerd. Dit is praktischer als de zoekterm eenmaal is ingetypt en gevonden.

Terug naar de paginatop

Hoe werkt geavanceerd zoeken?

Met de optie Geavanceerd zoeken kunt u niet alleen naar termen, maar ook naar entiteiten, attributen en datatypes zoeken; u kunt hier ook geavanceerde zoekopties toepassen. In geavanceerd zoeken kunt u ook gebruik maken van het jokerteken zie hieronder.

Lees voor meer over geavanceerd zoeken in de handleiding Aquo LOC

Terug naar de paginatop

Wat is het jokerteken in deze applicatie?

In deze applicatie wordt “*”, het sterretje, gebruikt in de zoekfunctionaliteit. U kunt dit zowel voor als achter de zoekterm zetten. Overigens kunt u alleen in Geavanceerd zoeken gebruik maken van jokerteken.

Terug naar de paginatop

Kan ik ook op Engelse termen zoeken?

Nee, dit kan nog niet met zoekfunctionaliteit van Aquo LOC. Bij de termen is de Engelse verklaring wel opgenomen als die bekend is.

Terug naar de paginatop

Hoe interpreteer ik de verschillende relaties, zoals BT, NT en RT?

In de Aquo LOC worden relaties tussen termen weergegeven. Ter illustratie: een brug heeft de ‘bredere term' kunstwerk. U kunt onderscheid maken tussen een vaste brug of een beweegbare brug (‘gerelateerde termen' ten opzicht van elkaar en beiden een ‘nauwere term' ten opzichte van de algemenere term brug). Door deze relaties in één systeem vast te leggen kunt u eenvoudig uitzoeken hoe termen zich tot elkaar verhouden. De context helpt een term te definiëren en helpt u als gebruiker om snel meer informatie te vinden over het onderwerp. Indien in een definitie een andere Aquo-lex term voorkomt, dan is deze term gelinkt zodat u ernaar kunt doorklikken. Deze afkortingen geven de relatie weer tussen de geselecteerde term en andere termen in Aquo LOC.  In de gebruikershandleiding op pagina 12 staat bij de uitleg over de woordenwolk het gebruik van de relaties tussen de termen beschreven. Lees meer op de pagina Over Aquo LOC.

Terug naar de paginatop

Hoe dien ik een voorstel in om een of meer termen aan Aquo LOC toe te voegen?

Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens mailen naar de Servicedesk. Wees bij het indienen van uw aanvraag zo volledig mogelijk dit zorgt voor een snellere afhandeling.

Lees meer op de pagina Indienen wijziging.

Terug naar de paginatop

Wat kan ik doen als ik een fout constateer in Aquo LOC?

Stuur in dit geval een e-mail naar de Servicedesk met een goede beschrijving van de geconstateerde fout. We stellen dat zeer op prijs!

Terug naar de paginatop

Kunt u mij een bestand leveren waarin de termen uit Aquo LOC met hun definitie zijn opgenomen?

We zijn niet echt een voorstander van lokaal gebruik van de inhoud van een eenmalig geëxporteerd bestand vanuit de Aquo LOC.  Aquo LOC is dynamisch en verandert met nieuwe kennis. Daarom dient u bij publicaties dan ook altijd door middel van weblinks te verwijzen naar de inhoud van de Aquo LOC, in plaats van de inhoud integraal over te nemen.

U kunt via een link rechtsboven op de pagina van Aquo LOC – Exporteer – voor direct gebruik een bestand met de inhoud van Aquo LOC exporteren, daarbij kunt u kiezen uit 4 bestandsformaten. Let op: het exporteren duurt behoorlijk lang.

Terug naar de paginatop

Waarvoor dient de knop Beheer in het menu rechtsboven?

Alleen beheerders van de Aquo LOC hebben met een account toegang tot dit menu. Wilt u iets wijzigen in de Aquo LOC, neemt u dan contact op met de servicedesk.

Terug naar de paginatop