Extra termen in Aquo-lex en Stelselcatalogus DSO

Als Informatiehuis Water (IHW) werken we nauw samen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) aan het opnemen van begrippen voor de Omgevingswet. En dan specifiek begrippen die relevant zijn voor het waterbeheer. Het gaat om termen uit het project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet-Waterbeheer  (UIVO-W). In januari 2020 voegen wij deze termen met categorie ‘Omgevingswet’ toe in Aquo-lex. In de Stelselcatalogus worden de termen opgenomen met het voorvoegsel ‘Aquo_‘. Zo kunnen waterbeheerders vanaf januari deze termen gebruiken. De volgende actie is om het beheer en de ontsluiting van de termen goed te regelen.