Domeintabel Waarnemingssoort gewijzigd!

We hebben de velden Biotaxon en Orgaan verwijderd uit de Aquo-domeintabel Waarnemingssoort. Dit hebben we gedaan, omdat de aanwezigheid van deze twee velden tot verwarring leidde in de uitwisseling van meetgegevens. Aanleiding voor het doorvoeren van deze wijziging was wijzigingsvoorstel W-1707-0026. Uiteraard hebben we voor dit voorstel de Aquo-wijzigingsprocedure doorlopen.