Nieuw gastaccount Aquo-sharepoint site

Zoals wellicht bekend kunt de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard raadplegen op onze Aquo-sharepoint site. Hier kunt u geheel eenvoudig het wijzigingsproces volgen. Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens … [Lees meer...]

Nieuwe versie Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen beschikbaar

De Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen is bijgewerkt. In deze nieuwe versie hebben we een bijlage met coderingsregels voor de Aquo-domeintabel Waterketen_functienaam toegevoegd. Deze wijziging is op 11 oktober 2017 goedgekeurd door de expertgroep … [Lees meer...]

Wenswijzigingen in Aquo DS doorgevoerd

Afgelopen week zijn er vijf wenswijzigingen doorgevoerd in de Aquo Domeintabellenservice (Aquo DS), te weten: W-1207-0029 Kolommen 'statusWNSnr' en 'voorkeurWNSnr' verwijderen uit de domeintabel Waarnemingssoort; uit de Aquo update 2015-12. Het doorvoeren … [Lees meer...]

Nieuw: de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem!

Op dinsdag 3 oktober 2017 is de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem voor het eerst bijeen geweest en hiermee een feit. Met zes deskundigen vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard voor het … [Lees meer...]

Publicatie IM SIKB0101, versie 13.3.0

Het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) heeft op 23 juni 2017 versie 13.3.0 van IM SIKB0101, inclusief IM Metingen, vastgesteld. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en gepubliceerd op de website van het SIKB. Wat er precies … [Lees meer...]

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD-D

Op 23 juni 2017 is de stichting RIONED toegetreden tot het CCvD-D (Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden). Door de deelname van RIONED in het CCvD-D komen alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, water en riolering onder één … [Lees meer...]

Interactieve modellen

Gaat u aan de slag met een informatiemodel en bent u benieuwd welke gegevens u met het model kunt uitwisselen? Of welke gegevens verplicht zijn in de uitwisseling en welke niet? Het IHW heeft hier twee tools voor beschikbaar: IM Interactief en UM … [Lees meer...]

UM Aquo modellen binnenkort verleden tijd

Het Uitwissel Model Aquo (UM Aquo) stamt al uit 2005. De tijd staat niet stil. Het gebruik van de Aquo-standaard in de watersector is enorm toegenomen doordat steeds meer applicaties de standaard implementeren. Het toepassingsgebied is breder geworden, werd … [Lees meer...]

Predicaat ‘Uitstekend Beheer’ voor het IHW!

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water (IHW) de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend op 17 mei 2016 voor het beheer van de Aquo-standaard. Deze status is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een … [Lees meer...]

Open standaarden worden verplicht bij wet

De Aquo-standaard is al een aantal jaren opgenomen als open standaard op de ‘pas toe of leg uit lijst’ van het Forum Standaardisatie. Tot nu toe is dit redelijk vrijblijvend. In de Tweede Kamer is nu echter een motie aangenomen, die het gebruik van open … [Lees meer...]