Interactieve modellen

Gaat u aan de slag met een informatiemodel en bent u benieuwd welke gegevens u met het model kunt uitwisselen? Of welke gegevens verplicht zijn in de uitwisseling en welke niet? Het IHW heeft hier twee tools voor beschikbaar: IM Interactief en UM … [Lees meer...]

UM Aquo modellen binnenkort verleden tijd

Het Uitwissel Model Aquo (UM Aquo) stamt al uit 2005. De tijd staat niet stil. Het gebruik van de Aquo-standaard in de watersector is enorm toegenomen doordat steeds meer applicaties de standaard implementeren. Het toepassingsgebied is breder geworden, werd … [Lees meer...]

Predicaat ‘Uitstekend Beheer’ voor het IHW!

Het Nationaal Beraad Digitale Overheid heeft het Informatiehuis Water (IHW) de status van ‘Uitstekend Beheer’ toegekend op 17 mei 2016 voor het beheer van de Aquo-standaard. Deze status is een erkenning dat een standaardisatieorganisatie het beheer van een … [Lees meer...]

Open standaarden worden verplicht bij wet

De Aquo-standaard is al een aantal jaren opgenomen als open standaard op de ‘pas toe of leg uit lijst’ van het Forum Standaardisatie. Tot nu toe is dit redelijk vrijblijvend. In de Tweede Kamer is nu echter een motie aangenomen, die het gebruik van open … [Lees meer...]