Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo. Expertgroepen Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, … [Lees meer...]

Verschillen: wijzigingsvoorstel Aquo-standaard versus Aquo-kit

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) kennen we wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard en voor de informatiesystemen, zoals Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal (WKP) en het Waterveiligheidsportaal (WVP). Zit daar verschil in? Ja, en dan vooral in de … [Lees meer...]

Nieuw wijzigingsformulier: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Samen met het SIKB hebben wij het formulier voor het aanvragen van wijzigingen vernieuwd. Vanaf nu werken we met hetzelfde formulier. Het grote voordeel hiervan is dat u nog maar met één formulier te maken heeft. Daarnaast maakt het niet uit of u uw … [Lees meer...]

Aquo-update 2017-12 afgerond

De Aquo-update 2017-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Zo zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in: de Aquo-informatiemodellen, zoals het verwijderen van UM Aquo uit de standaard; de Aquo-uitwisselformaten, zoals het … [Lees meer...]

Nieuw gastaccount Aquo-sharepoint site

Zoals wellicht bekend kunt de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard raadplegen op onze Aquo-sharepoint site. Hier kunt u geheel eenvoudig het wijzigingsproces volgen. Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens … [Lees meer...]

Nieuwe versie Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen beschikbaar

De Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen is bijgewerkt. In deze nieuwe versie hebben we een bijlage met coderingsregels voor de Aquo-domeintabel Waterketen_functienaam toegevoegd. Deze wijziging is op 11 oktober 2017 goedgekeurd door de expertgroep … [Lees meer...]

Wenswijzigingen in Aquo DS doorgevoerd

Afgelopen week zijn er vijf wenswijzigingen doorgevoerd in de Aquo Domeintabellenservice (Aquo DS), te weten: W-1207-0029 Kolommen 'statusWNSnr' en 'voorkeurWNSnr' verwijderen uit de domeintabel Waarnemingssoort; uit de Aquo update 2015-12. Het doorvoeren … [Lees meer...]

Nieuw: de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem!

Op dinsdag 3 oktober 2017 is de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem voor het eerst bijeen geweest en hiermee een feit. Met zes deskundigen vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard voor het … [Lees meer...]

Publicatie IM SIKB0101, versie 13.3.0

Het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) heeft op 23 juni 2017 versie 13.3.0 van IM SIKB0101, inclusief IM Metingen, vastgesteld. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en gepubliceerd op de website van het SIKB. Wat er precies … [Lees meer...]

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD-D

Op 23 juni 2017 is de stichting RIONED toegetreden tot het CCvD-D (Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden). Door de deelname van RIONED in het CCvD-D komen alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, water en riolering onder één … [Lees meer...]