Lancering Linked Aquo verplaatst

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van één geïntegreerde applicatie voor Aquo: Linked Aquo. We hebben al veel bereikt. Zo zijn de Aquo-domeintabellen en het woordenboek (Aquo-lex) succesvol opgenomen in Linked Aquo. Dat werkt … [Lees meer...]

Domeintabel Waarnemingssoort gewijzigd!

We hebben de velden Biotaxon en Orgaan verwijderd uit de Aquo-domeintabel Waarnemingssoort. Dit hebben we gedaan, omdat de aanwezigheid van deze twee velden tot verwarring leidde in de uitwisseling van meetgegevens. Aanleiding voor het doorvoeren van deze … [Lees meer...]

Maak alvast kennis met de nieuwe Aquo Tools

In onze Aquo nieuwsbrief van juni heeft u al kunnen lezen dat het Informatiehuis Water (IHW) nieuwe Aquo Tools ontwikkelt. We doen dit met Linked Data Theatre, een open source applicatie. U kunt nu al de nieuwe Aquo Tools in een testomgeving bekijken en ermee … [Lees meer...]

Veld ‘Meetwaarde.lokaalID’ wel verplicht!

In het rapport Specificaties IMWA en IM Metingen shp csv encoding stond in hoofdstuk 2.2.3. ten onrechte vermeld dat Meetwaarde.lokaalID een niet-verplicht veld (“N”) was. Echter dit veld is wél verplicht (“J”), omdat het verplicht is in het informatiemodel … [Lees meer...]

Aquo update 2018-06

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van Aquo gebruikers  ontvangen. Op vrijdag 29 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen behandeld en in alle … [Lees meer...]

Terugmeldingen uit de Aquo-overleggen

Afgelopen periode hebben we ons samen met u als gebruiker van de Aquo-standaard weer gebogen over tal van wijzigingsvoorstellen en gesproken over diverse ontwikkelingen. Dit deden we in de expertgroepen en het Aquo gebruikersoverleg. Expertgroepen We … [Lees meer...]

Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo. Expertgroepen Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, … [Lees meer...]

Verschillen: wijzigingsvoorstel Aquo-standaard versus Aquo-kit

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) kennen we wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard en voor de informatiesystemen, zoals Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal (WKP) en het Waterveiligheidsportaal (WVP). Zit daar verschil in? Ja, en dan vooral in de … [Lees meer...]

Nieuw wijzigingsformulier: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Samen met het SIKB hebben wij het formulier voor het aanvragen van wijzigingen vernieuwd. Vanaf nu werken we met hetzelfde formulier. Het grote voordeel hiervan is dat u nog maar met één formulier te maken heeft. Daarnaast maakt het niet uit of u uw … [Lees meer...]

Aquo-update 2017-12 afgerond

De Aquo-update 2017-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Zo zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in: de Aquo-informatiemodellen, zoals het verwijderen van UM Aquo uit de standaard; de Aquo-uitwisselformaten, zoals het … [Lees meer...]