Alle nieuwsberichten over Aquo

Overzicht van alle nieuwsberichten

Veld ‘Meetwaarde.lokaalID’ wel verplicht!

In het rapport Specificaties IMWA en IM Metingen shp csv encoding stond in hoofdstuk 2.2.3. ten onrechte vermeld dat Meetwaarde.lokaalID een niet-verplicht veld (“N”) was. Echter dit veld is wél verplicht (“J”), omdat het verplicht is in het informatiemodel … [Lees meer...]

Aquo update 2018-06

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van Aquo gebruikers  ontvangen. Op vrijdag 29 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen behandeld en in alle … [Lees meer...]

Nieuwe Aquo Tools!

Het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkelt op dit moment de nieuwe Aquo Tools. Daarmee: vervangen we de Aquo DS en de Aquo LOC  door één toegankelijke website; openen we de mogelijkheid om domeinwaarden te koppelen aan begrippen uit het woordenboek; … [Lees meer...]

Terugmeldingen uit de Aquo-overleggen

Afgelopen periode hebben we ons samen met u als gebruiker van de Aquo-standaard weer gebogen over tal van wijzigingsvoorstellen en gesproken over diverse ontwikkelingen. Dit deden we in de expertgroepen en het Aquo gebruikersoverleg. Expertgroepen We … [Lees meer...]

Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo. Expertgroepen Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, … [Lees meer...]

Verschillen: wijzigingsvoorstel Aquo-standaard versus Aquo-kit

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) kennen we wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard en voor de informatiesystemen, zoals Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal (WKP) en het Waterveiligheidsportaal (WVP). Zit daar verschil in? Ja, en dan vooral in de … [Lees meer...]

Nieuw wijzigingsformulier: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Samen met het SIKB hebben wij het formulier voor het aanvragen van wijzigingen vernieuwd. Vanaf nu werken we met hetzelfde formulier. Het grote voordeel hiervan is dat u nog maar met één formulier te maken heeft. Daarnaast maakt het niet uit of u uw … [Lees meer...]

Aquo-update 2017-12 afgerond

De Aquo-update 2017-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Zo zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in: de Aquo-informatiemodellen, zoals het verwijderen van UM Aquo uit de standaard; de Aquo-uitwisselformaten, zoals het … [Lees meer...]

Nieuw gastaccount Aquo-sharepoint site

Zoals wellicht bekend kunt de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard raadplegen op onze Aquo-sharepoint site. Hier kunt u geheel eenvoudig het wijzigingsproces volgen. Deze sharepoint site is openbaar en toegankelijk met een gastaccount. De inloggegevens … [Lees meer...]

Nieuwe versie Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen beschikbaar

De Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen is bijgewerkt. In deze nieuwe versie hebben we een bijlage met coderingsregels voor de Aquo-domeintabel Waterketen_functienaam toegevoegd. Deze wijziging is op 11 oktober 2017 goedgekeurd door de expertgroep … [Lees meer...]