Alle nieuwsberichten over Aquo

Overzicht van alle nieuwsberichten

Nieuwe versie Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen beschikbaar

De Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen is bijgewerkt. In deze nieuwe versie hebben we een bijlage met coderingsregels voor de Aquo-domeintabel Waterketen_functienaam toegevoegd. Deze wijziging is op 11 oktober 2017 goedgekeurd door de expertgroep … [Lees meer...]

Wenswijzigingen in Aquo DS doorgevoerd

Afgelopen week zijn er vijf wenswijzigingen doorgevoerd in de Aquo Domeintabellenservice (Aquo DS), te weten: W-1207-0029 Kolommen 'statusWNSnr' en 'voorkeurWNSnr' verwijderen uit de domeintabel Waarnemingssoort; uit de Aquo update 2015-12. Het doorvoeren … [Lees meer...]

Nieuw: de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem!

Op dinsdag 3 oktober 2017 is de Aquo expertgroep Waterveiligheid / -systeem voor het eerst bijeen geweest en hiermee een feit. Met zes deskundigen vanuit de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard voor het … [Lees meer...]

Publicatie IM SIKB0101, versie 13.3.0

Het Centraal College van Deskundigen - Datastandaarden (CCvD-D) heeft op 23 juni 2017 versie 13.3.0 van IM SIKB0101, inclusief IM Metingen, vastgesteld. De wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en gepubliceerd op de website van het SIKB. Wat er precies … [Lees meer...]

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD-D

Op 23 juni 2017 is de stichting RIONED toegetreden tot het CCvD-D (Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden). Door de deelname van RIONED in het CCvD-D komen alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, water en riolering onder één … [Lees meer...]

Raadpleeg wijzigingsvoorstellen voortaan via de Aquo-sharepoint site

Zoals al aankondig in maart gaan we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard op een andere manier publiceren. Dit moment is nu daar: vanaf donderdag 20 april 2017, staan de wijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn genomen op de Aquo-sharepoint … [Lees meer...]

Samenwerking met Slim Watermanagement

Het Informatiehuis Water (IHW) werkt graag samen binnen de watersector. Zo is er nu ook een samenwerking ontstaan met Slim Watermanagement (SWM). Het doel van het project SWM is het bereiken van beter waterbeheer door beter informatie over water te delen. … [Lees meer...]

Interactieve modellen

Gaat u aan de slag met een informatiemodel en bent u benieuwd welke gegevens u met het model kunt uitwisselen? Of welke gegevens verplicht zijn in de uitwisseling en welke niet, hoe de relaties tussen de objecten gelegd zijn, of uit welke attributen een object … [Lees meer...]

IMWA Metingen is opgegaan in IM Metingen

IMWA Metingen, IM Metingen - vindt u het ook zo verwarrend? Wij ook en daarom heeft het CCvD-D op 25 november 2016, op advies van de TW Metingen, besloten om alle objecten die in IMWA Metingen zaten op te nemen in IM Metingen. Dit betreft alleen objecten die … [Lees meer...]

UM Aquo modellen binnenkort verleden tijd

Het Uitwissel Model Aquo (UM Aquo) stamt al uit 2005. De tijd staat niet stil. Het gebruik van de Aquo-standaard in de watersector is enorm toegenomen doordat steeds meer applicaties de standaard implementeren. Het toepassingsgebied is breder geworden, werd … [Lees meer...]