Alle nieuwsberichten over Aquo

Overzicht van alle nieuwsberichten

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD-D

Op 23 juni 2017 is de stichting RIONED toegetreden tot het CCvD-D (Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden). Door de deelname van RIONED in het CCvD-D komen alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, water en riolering onder één … [Lees meer...]

Raadpleeg wijzigingsvoorstellen voortaan via de Aquo-sharepoint site

Zoals al aankondig in maart gaan we de wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard op een andere manier publiceren. Dit moment is nu daar: vanaf donderdag 20 april 2017, staan de wijzigingsvoorstellen die in behandeling zijn genomen op de Aquo-sharepoint … [Lees meer...]

Wat doet het CCvD-D in 2017?

Het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) is een gezamenlijk initiatief van het SIKB en het Informatiehuis Water en is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Het CCvD-D ziet toe op het … [Lees meer...]

Activiteiten voor de Aquo-standaard in 2017

We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Zo ook rondom de Aquo-standaard. Daarom willen we ook in 2017 blijven aansluiten op hun veranderende wensen en eisen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners en … [Lees meer...]

Reageer op de pre Aquo-standaard!

Graag wil het Informatiehuis Water (IHW) alle gebruikers attenderen op de wijzigingsvoorstellen met de status pre Aquo.  Heeft u ze allemaal in beeld? Op de pagina pre Aquo-standaard vindt u alle afspraken op een rijtje. Vijf wijzigingsvoorstellen voor de … [Lees meer...]

Alle wijzigingsvoorstellen op één plek!

Wist u al dat we binnenkort overgaan op een andere manier van wijzigingsvoorstellen te publiceren? U vindt binnenkort alle voorstellen, waar het CCvD-D in november 2016 nog geen besluit over heeft genomen, en zijn ingediend vanaf 1 januari 2017, in een … [Lees meer...]

Samenwerking met Slim Watermanagement

Het Informatiehuis Water (IHW) werkt graag samen binnen de watersector. Zo is er nu ook een samenwerking ontstaan met Slim Watermanagement (SWM). Het doel van het project SWM is het bereiken van beter waterbeheer door beter informatie over water te delen. … [Lees meer...]

Interactieve modellen

Gaat u aan de slag met een informatiemodel en bent u benieuwd welke gegevens u met het model kunt uitwisselen? Of welke gegevens verplicht zijn in de uitwisseling en welke niet, hoe de relaties tussen de objecten gelegd zijn, of uit welke attributen een object … [Lees meer...]

Besluiten Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D) d.d. 10-03-2017

Op vrijdag 10 maart is het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD) bij elkaar gekomen om te overleggen over een verbeterde Aquo procedure, de invloed van de Omgevingswet en het jaarplan van het IHW en SIKB voor 2017.Eerder had het CCvD besloten … [Lees meer...]

IMWA Metingen is opgegaan in IM Metingen

IMWA Metingen, IM Metingen - vindt u het ook zo verwarrend? Wij ook en daarom heeft het CCvD-D op 25 november 2016, op advies van de TW Metingen, besloten om alle objecten die in IMWA Metingen zaten op te nemen in IM Metingen. Dit betreft alleen objecten die … [Lees meer...]