Begrippen Omgevingswet beschikbaar in Aquo-lex

De roep van waterbeheerders om begrippen uit de Omgevingswet te kunnen gebruiken werd steeds luider. Het gaat hier om termen uit het project Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet-Waterbeheer  (UIVO-W); geregistreerd als wijzigingsvoorstel op de Aquo-standaard onder nummer W-1708-0004. Als Informatiehuis Water begrijpen we die behoefte maar al te goed. Daarom hebben we onlangs veel van de begrippen toegevoegd in Aquo-lex, zodat u ze alvast kunt gebruiken.

Stand van zaken per 1-2-2020
De meeste begrippen uit W-1708-0004 staan al in Aquo-lex, maar vaak met een andere definitie, terwijl wel hetzelfde bedoeld wordt. Om de waterbeheerders tegemoet te komen, hebben we besloten om de begrippen uit het wijzigingsvoorstel te verdelen in twee groepen.

  • groep 1:  Van deze begrippen is de definitie gelijk aan de definitie die al in Aquo-lex staat. Aan deze begrippen is de categorie ‘Omgevingswet’ toegevoegd, samen met de publieksvriendelijke toelichting zoals aangeleverd door UIVO-W. Deze begrippen zijn zowel beschikbaar in Aquo-lex als in de stelselcatalogus van het Digitale Stelsel Omgevingswet.
  • groep 2: Van deze begrippen is de voorgestelde definitie inhoudelijk anders dan de definitie die nu in Aquo-lex staat, terwijl wel hetzelfde bedoeld wordt. Bijvoorbeeld: het begrip “onttrekken”; de definitie in Aquo-lex is nu: “het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt gebracht“. In W-1708-0004 wordt voorgesteld om de definitie te veranderen in: “het kunstmatig halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam of uit het grondwater“.

Maar let op!
We hebben het wijzigingsvoorstel W-1708-0004 nog niet volledig kunnen afhandelen, omdat er nog geen expertgroep (EG)Omgevingswet was die de definities kan beoordelen. We zijn begonnen met het toevoegen van de begrippen uit de tweede groep. Daardoor komen nu bepaalde begrippen twee keer voor in Aquo-lex, met  verschillende definities, categorieën en bronnen. Inmiddels is de eerste bijeenkomst van de EG Omgevingswet gepland op 12 februari. Dan bespreken we de werkwijze. Vanaf 20 april worden de begrippen uit W-1708-0004 besproken in de EG. Via onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.