Lancering Linked Aquo verplaatst

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van één geïntegreerde applicatie voor Aquo: Linked Aquo. We hebben al veel bereikt. Zo zijn de Aquo-domeintabellen en het woordenboek (Aquo-lex) succesvol opgenomen in Linked Aquo. Dat werkt … [Lees meer...]

Domeintabel Waarnemingssoort gewijzigd!

We hebben de velden Biotaxon en Orgaan verwijderd uit de Aquo-domeintabel Waarnemingssoort. Dit hebben we gedaan, omdat de aanwezigheid van deze twee velden tot verwarring leidde in de uitwisseling van meetgegevens. Aanleiding voor het doorvoeren van deze … [Lees meer...]

Aquo in de zomer

Ook tijdens de zomer werken we gewoon door aan de Aquo-standaard. … [Lees meer...]

SIKB krijgt nieuwe directeur

Henk Koster volgt per 1 oktober 2018 Walter de Koning op als directeur van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Als Informatiehuis Water (IHW) werken we al geruime tijd samen het SIKB. Zo beheren we samen het Informatiemodel … [Lees meer...]

Maak alvast kennis met de nieuwe Aquo Tools

In onze Aquo nieuwsbrief van juni heeft u al kunnen lezen dat het Informatiehuis Water (IHW) nieuwe Aquo Tools ontwikkelt. We doen dit met Linked Data Theatre, een open source applicatie. U kunt nu al de nieuwe Aquo Tools in een testomgeving bekijken en ermee … [Lees meer...]

Veld ‘Meetwaarde.lokaalID’ wel verplicht!

In het rapport Specificaties IMWA en IM Metingen shp csv encoding stond in hoofdstuk 2.2.3. ten onrechte vermeld dat Meetwaarde.lokaalID een niet-verplicht veld (“N”) was. Echter dit veld is wél verplicht (“J”), omdat het verplicht is in het informatiemodel … [Lees meer...]

Aquo update 2018-06

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van Aquo gebruikers  ontvangen. Op vrijdag 29 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen behandeld en in alle … [Lees meer...]

Nieuwe Aquo Tools!

Het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkelt op dit moment de nieuwe Aquo Tools. Daarmee: vervangen we de Aquo DS en de Aquo LOC  door één toegankelijke website; openen we de mogelijkheid om domeinwaarden te koppelen aan begrippen uit het woordenboek; … [Lees meer...]

Terugmeldingen uit de Aquo-overleggen

Afgelopen periode hebben we ons samen met u als gebruiker van de Aquo-standaard weer gebogen over tal van wijzigingsvoorstellen en gesproken over diverse ontwikkelingen. Dit deden we in de expertgroepen en het Aquo gebruikersoverleg. Expertgroepen We … [Lees meer...]

Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo. Expertgroepen Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, … [Lees meer...]