Introductie op de Aquo-standaard

Heeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water?  Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector! Aquo staat op de lijst met “pas toe of leg uit’-standaarden van het … [Lees meer...]

Aquo update-201906

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van gebruikers van de  Aquo-standaard ontvangen. Op vrijdag 28 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen … [Lees meer...]

Meta Informatie Model (MIM) gaat ons helpen

We gaan de Aquo-informatiemodellen laten aansluiten bij de informatiemodellen van andere semantische standaarden. Dat is best lastig, omdat er van standaardisering van standaarden nog nauwelijks sprake is. Om alle informatiemodellen in Nederland beter op … [Lees meer...]

Opschonen Aquo-lex

Wij gaan de Aquo-lex opschonen, want er zitten een heleboel termen in waarvan wij ons afvragen of ze er (nog) wel in thuis horen. Voor nu is onze aandacht vooral opgericht op het, waar mogelijk, verwijderen van de dubbelingen en het beslissen welke termen … [Lees meer...]

Nieuw: Aquo Expertgroep Omgevingswet

We gaan een nieuwe Aquo Expertgroep (EG) oprichten, namelijk de EG Omgevingswet. De EG Omgevingswet gaat adviseren over de definities van termen die voor de omgevingswet van belang zijn en die in Aquo moeten worden opgenomen. Voor deze EG zoeken we een jurist … [Lees meer...]

Vernieuwde TWN-lijst online!

Eind maart hebben we het al aangekondigd en nu is het dan zo ver: de site met de vernieuwde TWN-lijst is beschikbaar! In deze nieuwe lijst komt de 8-lettercode (taxon zoekcode) niet meer voor. De nieuwe TWN-lijst is te bereiken via deze link: … [Lees meer...]

IHW-netwerkdag: save the date!

Op 20 november 2019 organiseren we onze jaarlijkse netwerkdag. De locatie is dit jaar Waternet in Amsterdam. De IHW-netwerkdag is ieder jaar weer de gelegenheid bij uitstek om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en activiteiten. We maken de … [Lees meer...]

8-Lettercode (taxon zoekcode) in TWN-lijst vervalt

Er gaat wat veranderen in het opvragen van de TWN-lijst (Taxa Waterbeheer Nederland): de lijst voor het raadplegen, downloaden en aanvragen van organismen, die voor het waterbeheer relevant (kunnen) zijn. Op dit moment is de TWN-lijst nog bereikbaar via de … [Lees meer...]

Aquo-update 2018-12 afgerond

De Aquo-update 2018-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar op deze website. Dit kan consequenties hebben als u gegevens uitwisselt in de watersector. Controleer daarom wat deze update van de Aquo-standaard voor u betekent! De belangrijkste … [Lees meer...]

Aquo overleggen 2019 gepland

De overleggen voor de Expertgroepen, Technische Werkgroepen en het Gebruikersoverleg zijn gepland. U vindt ze in de IHW-agenda. … [Lees meer...]