Aquo update-201906

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van gebruikers van de  Aquo-standaard ontvangen. Op vrijdag 28 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen behandeld. De vastgestelde wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd in de Aquo-standaard. Ga naar Aquo-sharepoint om te zien wat de wijzigingen van de update 2019-06 zijn en of deze impact hebben op uw werkzaamheden. Op Aquo-sharepoint dient u in te loggen met uw persoonlijk account of via het algemene gastaccount: Inlognaam: aquogast@gmail.com Wachtwoord: gastaquo2018