Aquo update 2018-06

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van Aquo gebruikers  ontvangen. Op vrijdag 29 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen behandeld en in alle gevallen de adviezen van de Expertgroepen en Technische werkgroepen overgenomen. Concreet betekent dit, dat:

  • alle Z-wijzigingen (kleine wijzigingen voor domeinwaarden), die gaandeweg de update periode zijn doorgevoerd in de Aquo Domeintabellenservice, zijn bekrachtigd;
  • twee Y-wijzigingen (middelgrote wijzigingen), die van invloed zijn op de IM Metingen tabellen ‘Parameter’ (W-1803-0018) en ‘Hoedanigheid’ (W-1712-0003) in de Aquo Domeintabellenservice nu zijn doorgevoerd in de Aquo-standaard;
  • de Mapping Parameter Actueel – Historisch is bijgewerkt conform de doorgevoerde wijzigingen. De nieuwe versie staat inmiddels op deze website.