Aquo-update 2017-12 afgerond

De Aquo-update 2017-12 is afgerond en de bijgewerkte producten zijn beschikbaar. Zo zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in:

  • de Aquo-informatiemodellen, zoals het verwijderen van UM Aquo uit de standaard;
  • de Aquo-uitwisselformaten, zoals het toevoegen van CSV/Shape uitwisselformaten voor het prioriteren en programmeren van versterkingsprojecten van waterkeringen;
  • de Aquo-domeintabellen, zoals het verwijderen van vier tabellen;
  • de Aquo-lex, zoals het opnemen van een groot deel van de technische namen uit de voormalige NCS-standaard.

Het complete overzicht met wijzigingen uit de update 2017-12 vindt u in het Versiedocument Aquo-update 2017-12. Alle wijzigingen zijn per 1-1-2018 van kracht.

Volgende update

Update 2018-12
De volgende Aquo-update is die van 2018-12. Hiervoor kunt u tot 1 september 2018 wijzigingsverzoeken, voorzien van een volledig ingevuld wijzigingsformulier, indienen via servicedesk@ihw.nl.
Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hiervan de status is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2018-12.

Update 2018-06
In juni kunnen wijzigingsvoorstellen met een middelgrote impact worden doorgevoerd in de standaard. Naar aanleiding van signalen van waterbeheerders dat het wenselijk is om de standaard minder frequent te wijzigen, gaat IHW in deze update (2018-06) alleen die wijzigingsvoorstellen doorvoeren waarvan de indiener aangeeft dat het wenselijk is deze in juni door te voeren en waarvan de expertgroepen en/of technische werkgroepen ook adviseren om dit te doen. De overige wijzigingsvoorstellen nemen we mee in de update 2018-12.
Bent u benieuwd welke wijzigingsverzoeken er al zijn ingediend en wat hier de status van is? Bezoek dan de pagina Wijzigingsvoorstellen en selecteer versie 2018-06.