Aquo-domeintabellen

Let op: de inhoud van deze pagina heeft betrekking op Linked Aquo. Echter is Linked Aquo nog niet in productie genomen; dit gebeurt in de loop van 2019.

De domeintabellen geven de waarden weer die kunnen worden gebruikt in het uitwisselen van gegevens volgens de Aquo-standaard. Door de domeintabellen te gebruiken verzekert u zich als gebruiker ervan dat uw gegevens uitwisselbaar en vergelijkbaar zijn met de gegevens van andere waterbeheerders. Door gebruik te maken van de waarden uit de domeintabellen hanteert u een uniforme schrijfwijze en een eenduidige vastgelegde definitie voor informatie. Daardoor kunnen gegevens uit verschillende bronnen eenvoudig gecombineerd kunnen worden.

Uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen, omdat een computer nu eenmaal niet kan bepalen of met verschillende schrijfwijze toch hetzelfde wordt bedoeld. Ter illustratie: ‘T', ‘Temp' en ‘Temperatuur' zijn verschillende karakterreeksen. Een computer kan niet bepalen of hetzelfde wordt bedoeld of niet. In de Aquo-domeintabellen is de juiste schrijfwijze opgenomen. Door te conformeren aan de schrijfwijze in de Aquo-domeintabellen kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig worden gecombineerd.

afbeeldingen Aquo-domeintabellen

In de Aquo-domeintabellen kunt u zien welke domeintabellen er in de Aquo-standaard zijn opgenomen en welke waarden zijn toegestaan. De Aquo website heeft een webservice. U kunt gebruik maken van deze webservice om uw eigen domeintabellen automatisch te synchroniseren met de Aquo-domeintabellen. Zo weet u zeker dat u altijd de juiste waarden gebruikt.

De domeintabellenlijst kan gesorteerd en gefilterd worden. Met de filterfunctie bovenaan de lijst kunt u snel zoeken binnen iedere lijst in een pagina. Wanneer een zoekopdracht veel resultaten oplevert, kunt u door te filteren binnen de zoekresultaten gemakkelijk vinden wat u echt zoekt .

U kunt zowel de actuele versie van een domeintabel opvragen als een historische domeintabel. In een historische domeintabel worden ook de vervallen waarden getoond, inclusief de periode waarover ze wél geldig waren.

Categorieën

De domeintabellen zijn verdeeld in een aantal categorieën. Een categorie is een vakgebied of onderwerp waarvoor de domeintabel relevant is.  De link naar de categorieën staat in de knoppenbalk onder de begrippen. Categorieën zijn zowel op de begrippen als op de domeintabellen van toepassing.  De pagina met de categorieën geeft de lijst met alle gebruikte categorieën weer. Per categorie is het aantal bijbehorende domeintabellen en het aantal begrippen gegeven. U kunt de lijst categorieën sorteren op alfabet, maar ook op het aantal domeintabellen en begrippen. Hierdoor kunt u gemakkelijk inzicht krijgen in de meest gebruikte categorieën en in de domeintabellen die daaronder vallen.

afbeeldingen Aquo-domeintabellen_2

 

Domeinwaarden en het woordenboek

Het Aquo woordenboek bevat definities en omschrijvingen van duizenden termen uit de watersector. Een groot aantal domeinwaarden wordt nader toegelicht in het woordenboek. Als een domeinwaarde een overeenkomend begrip heeft, ziet u in de betreffende domeintabel een link in de kolom ‘relatie’. U kunt van daaruit direct doorklikken naar het begrip. Begrippen zijn op hun beurt weer verbonden met de corresponderende domeinwaarden.