Activiteiten voor de Aquo-standaard in 2017

We vinden het belangrijk om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Zo ook rondom de Aquo-standaard. Daarom willen we ook in 2017 blijven aansluiten op hun veranderende wensen en eisen. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners en klanten.

Wat heeft het IHW opgenomen qua activiteiten in het jaarplan voor de Aquo-standaard? Hieronder een greep uit dit plan rondom de doorontwikkeling:
– Opzetten van gebruikersoverleggen voor ecologie en waterveiligheid;
– De standaard aanpassen door de ontwikkelingen in GEO-standaarden, data en meettechnieken en verbreding van het vakgebied;
– Op een andere manier de gebruikers en leveranciers betrekken;
– Versterken van (inter)nationale samenwerking;
– Verkennen uitbesteden van beheertaken.

Download gerust het jaarplan 2017. Veel leesplezier!