8-Lettercode (taxon zoekcode) in TWN-lijst vervalt

Er gaat wat veranderen in het opvragen van de TWN-lijst (Taxa Waterbeheer Nederland): de lijst voor het raadplegen, downloaden en aanvragen van organismen, die voor het waterbeheer relevant (kunnen) zijn. Op dit moment is de TWN-lijst nog bereikbaar via de link  http://sofus.ecosys.nl/taxabase.htm, maar dat gaat veranderen. In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS), de beheerder van de TWN-lijst, gaat Ecosys een technische update van de lijst uitvoeren. Met deze software update vervalt de 8-lettercode (taxon zoekcode), die tot nu toe werd meegegeven bij het downloaden van de TWN-lijst. De verwachting is dat eind april 2019 de vernieuwde TWN-lijst beschikbaar komt. Uiteraard zullen wij u voor die tijd de nieuwe URL hiervoor doorgeven.

Wat betekent dit voor u als gebruiker van de TWN-lijst?
Heeft u een applicatie, die gebruik maakt van de 8-lettercode, dan is het wellicht nodig om deze applicatie aan te passen. Na de update kunt u namelijk niet meer zoeken op of verwijzen naar de 8-lettercode. In het ecologische werkveld is de unieke combinatie om taxa uit te wisselen gebaseerd op taxontype en taxonnaam. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van uw applicatie. Rijkswaterstaat is eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de TWN-lijst. Vragen over de software legt RWS voor aan Ecosys.

De taxa uit de TWN-lijst zijn ook opgenomen in de Aquo-domeintabel Biotaxon, die het Informatiehuis Water (IHW) beheert. De Aquo-domeintabel Biotaxon is een uittreksel van de TWN-lijst. Aangezien de 8-lettercode niet in de Aquo-domeintabel Biotaxon is opgenomen, verandert er niets aan deze domeintabel. Deze domeintabel zal op termijn waarschijnlijk komen te vervallen. Hiervoor gaan RWS en het IHW een Service Level Agreement afsluiten, zodat u als eindgebruiker direct de TWN-bron, met alle informatie kan bevragen in plaats van de kopie hiervan: de Aquo-domeintabel Biotaxon.