Introductie op de Aquo-standaard

Heeft u in uw werk te maken met het uitwisselen van informatie over water?  Dan heeft u te maken met de Aquo-standaard: de uniforme taal voor uitwisseling van gegevens binnen de watersector! Aquo staat op de lijst met “pas toe of leg uit’-standaarden van het … [Lees meer...]

Aquo update-201906

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft de afgelopen periode diverse wijzigingsvoorstellen van gebruikers van de  Aquo-standaard ontvangen. Op vrijdag 28 juni heeft het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CCvD-D) deze wijzigingsvoorstellen … [Lees meer...]