Terugmeldingen uit de Aquo-overleggen

Afgelopen periode hebben we ons samen met u als gebruiker van de Aquo-standaard weer gebogen over tal van wijzigingsvoorstellen en gesproken over diverse ontwikkelingen. Dit deden we in de expertgroepen en het Aquo gebruikersoverleg. Expertgroepen We … [Lees meer...]

Wie gaat naar welk Aquo-overleg?

Voor het beheer van de Aquo-standaard organiseert het Informatiehuis Water (IHW) de volgende overleggen:  expertgroepen, technische werkgroepen en het gebruikersoverleg Aquo. Expertgroepen Hierin zitten inhoudelijk deskundigen vanuit de waterschappen, … [Lees meer...]

Verschillen: wijzigingsvoorstel Aquo-standaard versus Aquo-kit

Binnen het Informatiehuis Water (IHW) kennen we wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-standaard en voor de informatiesystemen, zoals Aquo-kit, het Waterkwaliteitsportaal (WKP) en het Waterveiligheidsportaal (WVP). Zit daar verschil in? Ja, en dan vooral in de … [Lees meer...]

Nieuw wijzigingsformulier: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Samen met het SIKB hebben wij het formulier voor het aanvragen van wijzigingen vernieuwd. Vanaf nu werken we met hetzelfde formulier. Het grote voordeel hiervan is dat u nog maar met één formulier te maken heeft. Daarnaast maakt het niet uit of u uw … [Lees meer...]