Open standaarden worden verplicht bij wet

De Aquo-standaard is al een aantal jaren opgenomen als open standaard op de ‘pas toe of leg uit lijst’ van het Forum Standaardisatie. Tot nu toe is dit redelijk vrijblijvend. In de Tweede Kamer is nu echter een motie aangenomen, die het gebruik van open … [Lees meer...]